Запомні напісанні

 

Было

Павінна быць

Было

Павінна быць

брэве і брэвэ

брэвэ

кафетэрый і кафэтэрый

кафэтэрый

бурыме і бурымэ

бурымэ

кашне і кашнэ

кашнэ

галіфе і галіфэ

галіфэ

купе і купэ

купэ

глясе і глясэ

глясэ

купейны і купэйны

купэйны

дэкальце і дэкальтэ

дэкальтэ

пенсне і пенснэ

пенснэ

каберне і кабернэ

кабернэ

плісе і плісэ

плісэ

кайне і кайнэ

кайнэ

макраме і макрамэ

макрамэ

камікадзе

камікадзэ

медрэсе і медрэсэ

медрэсэ

канапе і канапэ

канапэ

муліне і мулінэ

мулінэ

кафе і кафэ

кафэ

Эйве

Эйвэ

 

Запомні напісанні!

 

Было

Павінна быць

Было

Павінна быць

ажыо

ажыа

партфоліо і партфоліа

партфоліа

адажыо

адажыа

радэо

радэа

аудые-

аудыя-

рацыо

рацыа

аўдыёвідэосістэма

аудыявідэасістэма

сальфеджыо

салъфеджыа

відэо-

відэа-

трыо

трыа

імпрэсарыо

імпрэсарыа

Антарыо

Антарыа

капрычыо

капрычыа

Антоніо

Антоніа

мас-медыя і масмедыа

мас-медыя (мас- медыйны)

Асарыо

Асарыа

мультымедыя і мультымедыа

 мультымедыя

Бакачыо

Бакачыа

 

 

Барнео

Барнеа

 

Запомні напісанні!

 

Было

Павінна быць

Было

Павінна быць

стогадовы

стагадовы

стоклетачны

стаклеточны

стогаловы

стагаловы

стократ

стакрат

стогалосы

стагалосы

стометровы

стаметровы

стоградусны

стаградусны

стопрацэнтны

стапрацэнтны

стограмовы

стаграмовы

стопудовы

стапудовы

стодзённы

стадзённы

сторублёвы

старублёвы

стокілаграмовы

стакілаграмовы

стотысячны

статысячны

стокіламетровы

стакіламетровы

стомільённы

стамільённы

 

Запомні напісанні!

Было

Павінна быць

аванпостны

аванпосны

баластны

баласны

кампостны

кампосны

кантрастны

кантрасны

фарпостны і фарпоставы

фарпосны і фарпоставы

 

Запомні напісанні!

 

Было

Павінна быць

Было

Павінна быць

адаптэр

адаптар

дысконтэр

дысконтар

альма-матэр

альма-матар

дыстрыб'ютэр і дыстрыб'ютар

дыстрыб 'ютар

аутсайдэр

аўтсайдар

камп'ютэр

камп'ютар

баластэр і баласцер

баластар

камп'ютэрны

камп'ютарны

бартэр

бартар

камп'ютэршчык

камп'ютаршчык

барэль

бараль

канвертэр

канвертар

блістэр

блістар

капірайтэр і капірайтар

капірайтар

блокбастэр і блокбастар

блокбастар

кардэр і кардар

кардар

вальтэр

вальтар

кардэрства і кардарства

кардарства

ватэр

ватар

карцэр

карцар

вінчэстэр і вінчэстар

вінчэстар

катэтэр і катэтар

катэтар

гангстэр

гангстар

кільватэр

кільватар

гангстэрскі

гангстарскі

кільватэрны

кільватарны

гастарбайтэр

гастарбайтар

кіндэр-сюрпрыз

кіндар-сюрпрыз

гаўляйтэр

гаўляйтар

кластэр

кластар

гендэр і гендар

гендар

кратэр

кратар

гендэрнасць і гендарнасць

гендарнасць

лайт-постэр і лайт- постар

лайт-постар

глетчэр

глетчар

лідэр

лідар

грэйдэр

грэйдар

лідэрства

лідарства

гунтэр

гунтар

ліхтэр

ліхтар

дэбаркадэр і дэбаркадэр

дэбаркадар і дэбаркадэр

манчэстэр

манчэстар

дэкодэр.

дэкодар

менеджэр і менэджэр

менеджар

 

 

містэр

мicтар

 

Запомні напісанні!

 

Было

Павінна быць

  Было

Павінна быць

дзевяты

дзявяты

васемнаццацъ

 васямнаццаць

дзевятка

дзявятка

васемнаццаты

 васямнаццаты

дзесяты

дзясяты

пяцьдзесят

пяцьдзясят (але: пяццюдзесяццю)

дзесятка

дзясятка

шасцідзесяты

шасцідзясяты (але: шэсцьдзесят, шасцідзесяці)

семнаццаць

 сямнаццаць

сямідзесяты

сямідзясяты (але: семдзесят, сямідзесяці)

семнаццаты

 сямнаццаты

васьмідзесяты

 васьмідзясяты (але: восемдзесят, васьмідзесяці)

 

Запомні напісанні!

Было

Павінна быць

Было

Павінна быць

аблвыканком

аблвыканкам

нарком

наркам

ваенком

ваенкам

прафком

прафкам

ваенкор

ваенкар

райком

райкам

гарвыканком

гарвыканкам

селькор

селькар

інтэрпол

інтэрпал

член-кор.

член-кар.

лінкор

лінкар

 

 

 

Запомні напісанні!

 

Было

Павінна быць

Было

Павінна быць

іог і ёг

ёг

сайоты

саёты

іога i ёгa

ёга

сайоцкая (мова)

саёцкая (мова)

папайа

папая

секвойя

секвоя

паранойя

параноя

Агайо

Агаё

піар і піяр

піяр

Гійом

Гіём

піараўскі

піяраўскі

Гюйо

Гюё

піар-ход

піяр-ход

Іофе

Ёфе

піаршчык і піяршчык

піяршчык

Мэйо

Мэё

сайот

саёт

Йакаіці

Якаіці

Йакагама і Іакагама

Іакагама

Йена

Іена

Йашкар-Ала і Іашкар-Ала

Іашкар-Ала

Йаганесбург

Іаганесбург

Айунскі

Аюнскі

Йемен

Іемен

Гюйо

Гюё

плеяда

пляяда

 

 

Запомні напісанні!

Было

Павінна быць

праменні ультрафіялетавыя

праменні ўльтрафіялетавыя

дзяржаўны універсітэт

дзяржаўны ўніверсітэт

прыёмка утылю

праёмка ўтылю

нататкі уфолага

нататкі ўфолага

глаукома і глаўкома

глаўкома

даун

даўн

джоуль і джоўль

джоўль

дрэдноут і дрэдноўт

дрэдноўт

каузальнасць

каўзальнасць

клаунада

клаўнада

клаустрафобія

клаўстрафобія

клоун

клоўн

лакаут

лакаўт

накаут і накаўт

накаўт

ноў-хаў

ноу-хау

раунд

раўнд

раут

раўт

сауна

саўна

скаут і скаўт

скаўт

жалоба (у ТСБМ, БРС не фіксуецца - траур)

траўр і жалоба

фауна

фаўна

умляут

умляўт

Брыджстаун, брыджстаунскі

Брыджстаўн, брыджстаўнскі

Зауралле, зауральскі

Заўралле, Заўральскі

Кейптаун, кейптаунскі

Кейптаўн, кейптаўнскі

Паустоўскі

Паўстоўскі

Фауст

Фаўст

 

Запомні напісанні!

Было

Павінна быць

Было

Павііша быць

аньшаньскі тайваньскі уханьскі цзіньчуаньскі

аньшанскі тайванскі

уханскі цзіньчуанскі

цзянмыньскі цяньшаньскі і цянь-шаньскі чаньчуньскі і чань-чуньскі

цзянмынскі цянь-шанскі

 

чань-чунскі

 

Запомні напісанні!

Было

Павінна быць

сааўтар (ТСБМ)

суаўтар

сааўтарскі (ТСБМ)

суаўтарскі

сааўтарства (ТСБМ)

суаўтарства

савіноўнік (ТСБМ) і сувіноўнік (РБС)

сувіноўнік

савучаніца (ТСБМ) і аднакласніца (РБС)

аднакласніца

саіскальнік (ТСБМ) і суіскальнік (РБС)

суіскальнік або спашукальнік

саіскальніца (ТСБМ) і суіскальніца (РБС)

суіскальніца або спашукалыііца

саіскальніцтва (ТСБМ) і суіскальніцтва (РБС)

суіскальніцтва або спашукальніцтва

саісканне (ТСБМ) і су_ісканне (РБС)

суісканне або спашуканне

сакурскік (ТСБМ) і аднакурснік (РБС)

аднакурснік

сакурсніца (ТСБМ) і аднакурсніца (РБС)

аднакурсніца

 

Запомні напісанні!

Было

Павінна быць

дэзінтэгратар

дэзынтэгратар

дэзінтэграцыя

дэзынтэграцыя

дэзінтэграваць

дэзынтэграваць

дэзінфармаваць

дэзынфармаваць

дэзінфармацыя

дэзынфармацыя

дэзінфекцыя

дэзынфекцыя

дэзінфіцыраваць

дэзынфіцыраваць

субінспектар

субынспектар

 

Запомні напісанні!

Было

Павінна быць

Было

Павінна быць

вадохрышча

Вадохрышча

папа рымскі

Папа Рымскі

вялікдзень

Вялікдзень

радаўніца

Радаўніца

вялікі пост

Вялікі пост

рамадан

Рамадан

вялікая субота

Вялікая субота

сёмуха

Сёмуха

дабравешчанне

Дабравешчанне

троіца

Троіца

каляды

Каляды

чысты чацвер

Чысты чацвер

купалле

Купалле

уваскрэсенне

Уваскрэсенне

курбан-байрам

Курбан-Байрам

ушэсце гасподняе

Ушэсце Гасподняе

масленіца

Масленіца

успенне панны Марыі (зелъная)

Успенне Панны Марыі (Зелъная) - дзень, у які касцёл асвячае зёлкі

пакровы

Пакровы