Играем-историю, традиции страны изучаем: познавательная игротека

Перейдя по ссылке вы найдете интерактивные и электронные игры, пособия, плакаты, которые можно использовать в работе по формированию у детей 4-7 лет основ гражданственности и патриотизма.

https://sites.google.com/view/detskiesadi/играем-историю-традиции-страны-изучаем?authuser=0

Авторская дидактическая игра "Большое путешествие по Беларуси"

АННОТАЦИЯ интерактивный плакат "Белорусские писатели детям"

Интерактивный плакат

«Белорусские писатели – детям»

АННОТАЦИЯ

Интерактивный плакат «Белорусские писатели – детям» разработан в программе https://www.thinglink.com и представляет информацию в виде дерева, на котором размещены иконки-книжки в цветных кругах, цвет которых обозначает соответствующую область Республики Беларусь.

Минск, Минская область желтый цвет
Брест, Брестская область красный цвет
Гродно, Гродненская область белый цвет
Витебск, Витебская область синий цвет
Могилев, могилевская область черный цвет

Гомель, Гомельская область

зеленый цвет

 

На плакате размещен информационный материал о современных детских писателях (краткая биография, творческий путь, библиографический список произведений для детей). В приложении к писателям (перейдя по ссылке) можно прочитать предложенное авторское произведение (стихотворение, сказку, рассказ). На плакате представлено 39 писателей:

- Минск, Минская область – 19 человек: Оксана Спринчан, Алесь Мартиновч, Валентина Гируть, Василий Гурский, Виктор Шнип, Ольга Короткевич, Галина Ничипорович, Константин Цвирко, Екатерина Ходосевич, Лидия Цибульская, Людмила Рублевская, Николай Малявко, Надежда Ясминская, Наталья Игнатенко, Татьяна Технебедина, Татьяна Сивец;

- Брест, Брестская область – 5 человек: Алесь Бодак, Василий Жукович, Раиса Боровикова, Ростислав Бензерук;

- Гродно, Гродненская область – 3 человека: Игорь Кузьминич, Надежда Сторожева, Владимир Яговдик;

- Витебск, Витебская область – 2 человека: Елена Масло, Анатолий Прохоров;

- Могилев, Могилевская область – 2 человека: Нина Галиновская, Владимир Марук;

- Гомель, Гомельская область – 8 человек: Анатолий Зэков, Валерий Гапеев, Виолетта Богдан, Ирина Богданович, Николай Чернявский, Николай Хоменков, Михаил Зизюк, Владимир Липский.

Интерактивным плакатом (краткое название «Библиотечка в кармане») можно воспользоваться, находясь в дороге, путешествии, на отдыхе, в процессе обучения.

Работает плакат в интерактивном режиме, открыть можно в гаджете по ссылке посредством кьюар-кода.

 

Плакат предназначен для широкого круга читателей:педагогов, родителей, воспитанников дошкольного и младшего школьного возраста.

 

АНАТАЦЫЯ

Інтэрактыўны плакат "Беларускія пісьменнікі-дзецям" распрацаваны ў праграме https://www.thinglink.com і ўяўляе інфармацыю ў выглядзе дрэва, на якім размешчаны абразкі-кніжкі ў каляровых колах, колер якіх пазначае адпаведную вобласць Рэспублікі Беларусь.

 

Мінск, Мінская вобласць- жоўты колер

Брэст, Брэсцкая вобласць- чырвоны колер

Гродна, Гродзенская вобласць- белы колер

Віцебск, Віцебская вобласць- сіні колер

Магілёў, Магілёўская вобласць- чорны колер

Гомель, Гомельская вобласць- зялёны колер

 

На плакаце змешчаны інфармацыйны матэрыял абсучасных дзіцячых пісьменніках (кароткая біяграфія, творчы шлях, бібліяграфічны спіс твораў для дзяцей). У дадатку да пісьменнікаў (перайшоўшы па сылцы) можна прачытаць прапанаванае аўтарскі твор (верш, казку, аповяд). На плакаце прадстаўлена 39 пісьменнікаў:

- Мінск, Мінская вобласць – 19 чалавек: Аксана Спрынчан, Алесь Марціновіч, Валянціна Гіруць, Васіль Гурскі, Віктар Шніп, Вольга Караткевіч, Галіна Нічыпаровіч, Канстанцін Цвірка, Кацярына Хадасевіч, Лідзія Цыбульская, Людміла Рублеўская, Мікалай Маляўка, Надзея Ясмінская, Наталля Ігнаценка, ТаццянаТэхнебедзіна, Таццяна Сівец;

- Брэст, Брэсцкая вобласць-5 чалавек: Алесь Бадак, ВасільЖуковіч, Раіса Баравікова, Расціслаў Бензярук;

- Гродна, Гродзенская вобласць-3 чалавекі: Ігар Кузьмініч, Надзея Сторажова, Уладзімір Ягоўдзік;

- Віцебск, Віцебская вобласць – 2 чалавека: Алена Масла, Анатоль Прохараў;

- Магілёў, Магілёўская вобласць – 2 чалавекі: Ніна Галіноўская, Уладзімір Марук;

- Гомель, Гомельская вобласць – 8 чалавек: Анатоль Зэкаў, Валерый Гапееў, Віялета Богдан, Ірына Багдановіч, Мікалай Чарняўскі, Мікалай Хамянкоў, Міхаіл Зізюк, Уладзімір Ліпскі.

Інтэрактыўным плакатам (кароткае назва «Бібліятэчка у кішэні») можна скарыстацца, знаходзячыся ў дарозе, падарожжы, на адпачынку, у працэсе навучання.

Працуе плакат у інтэрактыўным рэжыме, адкрыць можна па спасылцыў гаджэце з дапамогай кьюар-кода.

 

Плакат прызначаны для шырокага кола чытачоў: педагогаў, бацькоў, выхаванцаў дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

свернуть

Аўдыяказкі

 

Паважаныя бацькі і выхавальнікі!

     Прадстаўляем вашай увазе 30 аудыяказак  хрэстаматыі «Залатая скарбонка». Казкі агучаны прафесійнымі акцёрамі, аранжаваны музычнымі кампазіцыямі, гукавымі эфектамі. Яркія ілюстрацыі дапамогуць выбраць казку па жаданні, а QR-коды - спампаваць і праслухаць яе.

 

 

 

свернуть

Беларускiя парталы для дзяцей i бацькоў

Беларускiя парталы для дзяцей i бацькоў

В данном разделе вы можете познакомиться с белорусскими сайтами, которые смогут помочь в воспитании, развитии и обучении наших с вами детей.

 

1. "Вясёлка"  - гэта цудоўны часопiс для дзяцей i iх бацькоў 
http://www.veselka.by/

 


2. "Буся" - чытанка-маляванка для дашкольнікаў
http://www.veselka.by/?page_id=4543

 

 

3. "Нашыя дзеткi" - гэта вельмi цiкавы партал для бацькоў -беларусаў
Советы и публикации на темы воспитания, домашнего и школьного обучения на белорусском языке. Библиотека детской белорусской литературы, мультимедийные материалы и др.

http://www.dzietki.org/

 

4. Народныя казкі для дзетак ад ЮНІСЕФ
Праект «Народныя казкі для дзетак» — iнiцыятыва ЮНIСЕФ у Беларусі. Там вы знойдзеце многа цудоўных казак и гульняў для вашых дзетак на беларускай мове.

http://kazki.unicef.by/

 

 

5.Вершы.ru - нацыянальны паэтычны партал, на якiм вы знойдзеце вершы для дзяцей на беларускай мове.
http://www.vershy.ru/category/vershy-dlya-dzyatsei

 

6. Казкi беларускiя  
Вось что гавораць пра сайт яго распрацоушчыкi:
"Гэты сайт прысвечаны беларускім казкам для малых і дарослых, але й не толькі.  Усе дзеткі любяць казкі, вершы, мульцікі, гульні. Усе дзеткі, безумоўна, маюць на гэта права. Беларуская і беларускамоўная культуры цяпер падзелены, але гэта не нашая віна і не наша доля, таму мы запрашаем вас паспрыяць, каб гэткая “няправільная” сітуацыя паступова змянілася! Нам не важна, на якой мове вы размаўляеце па жыцці ці з якімі памылкамі вы пішаце па-беларуску. Нам важна ваша жаданне прачытаць свайму дзіцяці беларускую казку на роднай мове, і менавіта гэта аб’ядноўвае ўсіх наведвальнікаў гэтага сайта!"

 
 
http://kazki.by/

 

 7. Сеціўная мясьціна для дзетак-беларусаў

    http://www.dziacinstva.net/

свернуть
Меню раздела